Ładowanie...
Ładowanie...
Jest to biologicznie czynna substancja która powstaje w procesie syntezy chemicznej jako roztwór sieciowany siarką sublimowaną etoksylowanego trójglicerydunkwasu rycynolowego w niesieciowanym oksyetylenowanym trójglicerydzie kwasu rycynowego.
Ta forma wiązania jest użyteczna w przemyśle kosmetycznym, jako siarka biologicznie czynna, ponieważ w procesach biochemicznych odczepia się w formie aktywnej, penetrując skórę i działając antyseptycznie.